مسئله تغذیه در پروار بندی بسیار حائز اهمیت است و در حدود 60 تا 70 درصد هزینه های دامپروری را در بر می گیرد( هزینه های جاری ). بنابراین باید جیره غذایی دام به نحوی تنظیم شود که هم ارزان و مقرون به صرفه بوده و هم دسترسی به آنها آسان و نیز احتیاجات نگهداری و رشد حیوان را تامین نماید.

جیره غذایی بره های پروار شامل موارد زیر است:

-         دانه های غلات

-         مواد متراکم پروتئینی

-         مواد علوفه ای

-         مواد مکمل معدنی

به هر حال اگر بره های نر با توجه به خصوصیات بره های پرواری انتخاب شده و نیازمندیهای غذایی آنها کاملا تامین گردد، روزانه 225 گرم( به طور متوسط) افزایش وزن خواهند داشت.

ضمنا با در نظر داشتن اینکه در طی دوره پروار بندی ، متوسط وزن بره ها در شروع دوره 25 kg و متوسط وزن آنها در پایان دوره 47.5 kg می باشد متوسط وزن در طول دوره حدود 36.5 کیلوگرم خواهد بود.

اگر چه جیره غذایی در اوزان مختلف متفاوت است، اما جیره غذایی مورد نیاز معدل اوزان در طول دوره، می تواند به عنوان مبنای محاسبه هزینه غذا مورد ملاک قرار گیرد.

جیره غذایی در این وزن شامل 1950 کیلو کالری انرژی در روز و 155 گرم پروتئین خام است که بایستی توسط 1.55 کیلو گرم ماده خشک جیره تامین گردد. حال جیره را بر اساس غلظت پروتئین تنظیم می نماییم :

 

 

غلظت پروتئین        0.1= 1.55/0.155

در این جیره 1.5 درصد فضای خالی در نظر گرفته شده است.

این غلظت توسط 4 ماده غذایی یعنی جو، کنجاله تخم پنبه، یونجه و سیلوی ذرت تامین می شود:

سیلوی ذرت   as fed    kg 1.24         به ازای هر راس در روز

جو               as fed    kg 0.795      به ازای هر راس در روز

یونجه خشک   as fed    kg 0.466     به ازای هر راس در روز

کنجاله تخم پنبه as fed   kg 0.064      به ازای هر راس در روز

نوع ماده غذایی

نیاز سرانه  100روز/kg

نیاز200راس

100روز/kg

سیلوی ذرت

124

24800

جو

79.5

15900

یونجه خشک

46.6

9320

کنجاله تخم پنبه

6.4

1280

مکمل معدنی

2.4

480

جمع کل یک دوره

258.9

51780

+ نوشته شده توسط طلوع حیات در سه شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۷ و ساعت 12:12 |